Vận mệnh của chúng ta nằm ở đâu?


- Một người đang sống một cuộc sống bình thường, đem câu hỏi thắc mắc về vận mệnh đi bái kiến một vị thiền sư :

- Thầy nói xem trên đời này có vận mệnh không ?

- Có

- Nhưng, vận mệnh của con ở đâu ?

Vị thiền sư kêu anh ta xòe tay trái ra, chỉ anh ta xem và nói :

- Con thấy rõ chưa ? Đường này gọi là đường tình cảm, đường này gọi là đường sự nghiệp, còn đường kia là đường sinh mệnh.

Sau đó, vị thiền sư kêu anh ta từ từ nắm tay lại, nắm thật chặt, thiền sư nói:

- Con nói xem, những đường đó đi đâu rồi ?

Anh ta mơ hồ nói : Trong tay con đó !

- Vận mệnh đâu ?

Anh ta cuối cùng ngộ ra, thì ra vận mệnh nằm trong tay mình.


Cuộc sống là vậy, đừng than trách số phận khi ta không được sinh ra trong giàu có. Nếu không biết nắm giữ thì những của cải ấy cũng sẽ tiêu tan. Hãy tự đứng lên bằng đôi chân của chính mình. Bởi vì, vận mệnh của mình do chính đôi tay mình nắm giữ.
Sưu tầm
Tag : truyen-ngan

Bình Luận

0 "Vận mệnh của chúng ta nằm ở đâu?"

Back To Top